top of page

פנסיה וחסכונות אישיים

קישורים לאתרי אינטרנט של משרד האוצר ולכלים שיעזרו לכם

המסלקה הפנסיונית

המסלקה הפנסיונית הוא פרויקט שיזם משרד האוצר כדי לאפשר העברת מידע מלא לגבי כלל החסכונות הפנסיוניים של כל אחד מאתנו. במסלקה תוכלו לראות את כל המידע של כל החסכונות שלכם בכל החברות - אילו סכומים צברתם, כמה דמי ניהול אתם משלמים, אילו כיסויים ביטוחים יש לכם ומה התשואות שלכם. במקום הרבה דוחות ומכתבים, במסלקה תוכלו לראות את כל הנתונים במרוכז.

הר הביטוח

הר הביטוח מקשר את המבוטח לחברת הביטוח בה רכש את המוצרים השונים. בנוסף, ניתן יהיה להעביר או לקבל מסמכים באמצעים דיגיטליים ובאזור האישי באתר חברת הביטוח, ולשפר את השירות לציבור במסגרת רכישה וביטול פוליסה, או בעת הגשת תביעה לחברת הביטוח במסגרת הכיסוי הביטוחי.

בכל חודש יתעדכן הר הביטוח במידע חדש שיועבר באופן מאובטח, מוצפן ומקודד על ידי החברות. הנתונים החדשים ימחקו את הנתונים הישנים.

הר הכסף

כספים אבודים הם כל אותם כספים שבבעלותכם ולא ידעתם, ששכחתם מקיומם או שאינכם זוכרים היכן הם נמצאים. כדי לאתר כספים אבודים צריך לעצור לרגע את ההתנהלות היומיומית ולחשוב אילו חסכונות וחשבונות פתחתם בעבר או האם יש סיכוי שירשתם כסף מקרוב שנפטר. בדקו אם יש לכם בבוידם דוחות ישנים שיכולים להוות קצה חוט או היעזרו בכלים שפותחו במיוחד בשבילכם.

פנסיה נט

במערכת הפנסיה נט תוכלו לקבל מידע מפורט אודות תשואות קרנות הפנסיה החדשות הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לכל נקודת זמן ולכל טווח זמן העולה על שנה.

ביטוח נט

במערכת התשואות, תוכלו לקבל מידע מפורט אודות תשואות חברות הביטוח הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לפי נקודות זמן וטווחים של שנה ויותר.

bottom of page