top of page
Business Graphs

תכנון הוליסטי

green papers

שימו לב! רבים הם המקרים בהם תרכשו פוליסת ביטוח בתעריף מסוים המתאים ליכולת הכלכלית שלכם ותוך מספר שנים התעריף ילך ויגדל באופן כזה שתאלצו לבטל את הפוליסה שבינתיים הפכה לנטל כלכלי עצום.

 

מומלץ להיעזר באיש מקצוע לבירור הצרכים הביטוחיים שלכם- כזה שידע להניח את האצבע בנקודות "המתחכמות" בכל פוליסה, תוך הגדרה מודעת של הוצאה מקסימלית חודשית על עלויות הביטוח.

 

תכנון הוליסטי יעיל ונכון יכלול את הדברים הבאים:

  • בחינת ההכנסות של התא המשפחתי.

  • בחינת ההוצאות השוטפות של התא המשפחתי ובחינת האפשרות לצמצום בהוצאות במקרה שבו ההוצאות גבוהות מההכנסות או במקרה של בזבוז יתר.

  •  במידה ויש  משכנתא, מומלץ לבחון את הלוואת המשכנתא והתאמתה ליכולת הכלכלית הנוכחית שלכם.

  • בחינת ההגנות הביטוחיות הקיימות תוך צמצום מספר הביטוחים למינימום ההכרחי.

  • הגדרת יעדי חיסכון - כל מטרה שתבחרו ותחליטו לחסוך למענה, יש לבחון כיצד היא משתלבת עם סך ההוצאות. אם החיסכון גורם לגירעון בשוטף כדאי להפחית אותו כדי שלא לגרום לנזק כלכלי בעתיד.

  • במידה ועדיין ישנו פער חיובי לטובת ההכנסות ניתן להוסיף כיסוים ביטוחיים שהם בגדר "אקסטרה" ואו לחסוך בתכנית חיסכון לכל מטרה (תמיד טוב שיש לנו בטוחות).

 

תכנון פיננסי מקצועי נוגע בכל הצרכים הכלכליים שלנו ושל המשפחה שלנו ותוצאתו היא השגת היעדים שהצבנו מבעוד מועד, שאת היעדים מגדיר הלקוח באמצעות המתכנן.

 

תכנון פיננסי נכון הופך אירועים בלתי מתוכננים בחיי המשפחה לכאלה הניתנים לגידור מראש ומאפשר התמודדות עם סיטואציות מורכבות וקטסטרופות באמצעות הגנות מתאימות לכל אירוע.

תכנון הוליסטי הינו תהליך רחב בו מתקבלות החלטות משמעותיות שמטרתן להבטיח את העתיד הכלכלי שלנו ושל משפחתנו הן מבחינה ביטוחית והן מבחינה פיננסית כלכלית. 

בשלב הראשוני של תכנון הוליסטי חשוב להסתכל על התמונה הרחבה ולהבין את צרכי הלקוח ומשפחתו הן מהבחינה הפיננסית כלכלית והן מהפן הביטוחי תוך הבנת היכולות הכלכליות של הלקוח והצורך שלו בהגנות הביטוחיות.

מדי יום, מתקבלות הצעות לביטוחים כאלה ואחרים, בטלפון, במייל, בפרסומות ברשת. קרוב לדוואי שיש לכם כיסוי ביטוחי ממקום העבודה הכולל תכנית פנסיה קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

לרובנו יש תכניות ביטוח שאנו לא באמת יודעים ומבינים מה הן כוללות ובפני מה הן מגנות עלינו ומבטחות אותנו.

 

כיצד עושים סדר בתיק הביטוחי? איזה ביטוח חשוב ועל מה ניתן לוותר?

ראשית, חשוב להדגיש, לא רוכשים פוליסת ביטוח בטלפון דרך גורם זר שאינכם מכירים ומבלי לעבור על תנאי הפוליסה. ביטוח הוא צורך ברור שיש להבין באופן מקצועי האם אנו זקוקים לו ובאלו תנאים.

Working
bottom of page