top of page
Couple in Nature

פוליסת ביטוח חיים (ריסק) פרטית

האם אני צריך ביטוח חיים מסוג ריסק?

תחום הביטוחים הוא תחום מגוון ועשיר, וכל תחום הביטוח נשען על העובדה, שאנחנו לא יודעים מה יוליד יום. ישנם אינספור היבטים עליהם נצטרך לתת את הדעת באם חלילה יפקוד אותנו אסון, כולל ההיבט הכלכלי, שלפחות אותו ניתן למגר ולהקל.חברות הביטוח מרוויחות מהעובדה שמרבית המבוטחים אינם מפעילים את הביטוח, וביחד עם זאת, במקרים המעטים שבהם הביטוח מופעל, מדובר בנושא משמעותי, שמקל על התמודדות לא פשוטה.ביטוח חיים מסוג ריסק אינו ביטוח יקר, ומומלץ למי שמהווים מקור הכנסה משמעותי למשק הבית, לבטח את ההכנסה שלהם בביטוח חיים על מנת לוודא שבני המשפחה לא יתקשו להתמודד כלכלית במקרה של אסון בלתי צפוי.

איך בוחרים ביטוח חיים או ביטוח ריסק?

ביטוח חיים למקרה מוות יזכה את המוטבים בסכום הביטוח במקרה מוות מכל סיבה שהיא.

כאמור, ביטוח ריסק הוא רק סוג אחד של ביטוח חיים, על מנת לקבל החלטה מושכלת, זולה ויעילה, אנחנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ ללא עלות עם מומחי הביטוח מבית קורמן.

לפגישת תכנון ביטוחי חיים ובריאות ללא התחייבות וללא תשלום

bottom of page