top of page
Business representative

ביטוח מבנה למשכנתא

בכל הלוואת משכנתא חדשה, הבנק דורש ביטוח לטובת ההלוואה, דבר שיבטיח כי הנכס המשועבד לבנק ישמור על ערכו והבנק לא יפסיד כספים.

ביטוח המשכנתא מחולק לשני סעיפים:

  • ביטוח חיים, שיחזיר לבנק את מלוא סכום ההלוואה שנותרה במקרה של מות אחד המבוטחים (ולעיתים גם במקרה של אובדן כושר עבודה)

  • ביטוח מבנה, שעוסק בהבטחה כי שווי המבנה יישמר, גם במקרים של פגיעה בו (למשל: במקרה של אסון טבע, שריפה, נזקי מים וכדומה).

ההוצאה על ביטוח למשכנתא היא לא הוצאה חודשית משמעותית, אולם כאשר מחברים אותה עם כלל ההוצאות בתקופת רכישת נכס נדל"ן, אתם רוצים לקבל את ההצעה המשתלמת והמתאימה לכם במיוחד, על מנת לאפשר את אישור ההלוואה בבנק, לקבל כיסוי ביטוחי שיצדיק את ההוצאה החודשית וחשוב לא פחות שמירת שלוות הנפש בכל הקשור לשווי הנכס ולהחזר ההלוואה.

כפל ביטוחי – האם יש מה לדאוג?

בישראל, התיק הביטוחי של משקי הבית מנוהלים לעיתים קרובות בחוסר תשומת לב, התוצאה היא תשלומים כפולים על ביטוחים זהים. זה קורה בעיקר בתחום ביטוחי הבריאות, אולם גם בתחום ביטוחי המשכנתא וביטוחי החיים אנחנו רואים לא פעם כפל ביטוחי ותשלומים מיותרים.

איחוד ביטוחי החיים עם ביטוח המבנה והבית במקום אחד יחסוך בהוצאות התשלומים החודשיים עבור פוליסות הביטוח שלכם

איך מקבלים החלטה נכונה?

ביטוח המבנה למשכנתא כולל שפע של סעיפים, שמשפיעים על גובה הפרימה החודשית.

ישנה אפשרות לבחור את גובה ההשתתפות העצמית, בחירת אנשי המקצוע לתיקונים, את הכיסויים השונים (כמו למשל ביטוח מפני רעידות אדמה, ביטוח נזקי צנרת, ביטוח שמשות וכדומה) , ביטוח זה הוא תוספת לביטוח הבסיסי הנדרש לאישור הלוואת המשכנתא.

לקבלת החלטה נכונה בבחירת ביטוח המשכנתא, אנחנו מזמינים אתכם להיוועץ בצוות המקצועי מבית קורמן ביטוח.

נשמח לסייע לכם להשוות בין האלטרנטיבות ולבחור את הביטוח הנכון עבורכם!

לפגישת תכנון ביטוחי ללא התחייבות וללא תשלום

bottom of page