top of page
Elderly Woman at Gym

ביטוח בריאות ומחלות קשות

ביטוחי הבריאות מטעם קופות החולים בישראל מבטיחים שאם חלילה נידרש להתמודד עם מחלה קשה, כמו למשל סרטן - נקבל במסגרת הביטוח המוסדי, שהוא ביטוח חובה עבורו כולנו משלמים כחלק מתשלומי הביטוח הלאומי, טיפול רפואי בקופות החולים.

בשנים האחרונות, רבים בוחרים להוסיף על הביטוח הבסיסי שיש לכולנו ביטוח בריאות פרטי, המאפשר לקבל טיפול מהיר וטוב יותר.

ביטוח למחלות קשות יכול להיות רכיב ביטוחי במסגרת ביטוח הבריאות או ביטוח בפני עצמו. הביטוח מפצה את המבוטח בתשלום חד פעמי על פי הסכום הנקוב בפוליסה.

במקרה של גילוי מחלה קשה ההתמודדות הינה התמודדות לא פשוטה עבור אותו אדם שחלה אבל גם בעבור בני המשפחה. סכום הביטוח נועד לכסות עלויות עקיפות שאינן מכוסות כמו: איבוד ימי עבודה, נסיעות, טיסות לצרכי טיפול, טיפול בילדים, תמיכה פסיכולוגית, שיפוץ בית והתאמתו עקב המחלה ולכל מטרה אחרת.

איך בוחרים ביטוח מחלות קשות?

כל חברות הביטוח הגדולות בישראל מציעות ביטוחי מחלות קשות. החוק החדש מחייב את חברות הביטוח להציע פוליסות ביטוח שקל להשוות ביניהן, ולכן נושא המחלות הקשות הוא סעיף נפרד, בתשלום נפרד, בתחום ביטוחי הבריאות .

כפל ביטוחי – חשוב לתכנן בקפידה את התיק הביטוחי

ההערכה היא כי משקי הבית בישראל מבזבזים בכל שנה עשרות ואף מאות מיליוני שקלים עבור כפל ביטוחי בתחום ביטוחי הבריאות. מומלץ לבחון את תיק הביטוח כולו על ידי איש מקצוע מומחה ובעל רישיון, בכך תמנעו מתשלומים עבור ביטוחים חופפים, שאין להם ערך.

על מנת למנוע כפל ביטוחי, לוודא שביטוחי הבריאות וביטוחי המחלות הקשות שאתם רוכשים הם המתאימים לכם ביותר ולקבלת ההצעה המשתלמת והטובה ביותר לכם ולבני משפחתכם – אתם מוזמנים לפנות אלינו לקורמן ביטוח ופיננסים ואנו נעזור לכם להתאים את תיק הביטוח עבורכם.

לפגישת תכנון ביטוחי ללא התחייבות וללא תשלום

bottom of page