top of page
Businessmen

ביטוח לעסקים

ניהול המערך הפנסיוני לעסקים

Business Meeting

בעידן שבו אנו חיים כיום מקצוענות היא שם המשחק. אנחנו כסוכנות ביטוח המנהלת מערכי ביטוח מבינים את הצורך שלך המעסיק להתמקד בעבודה השוטפת ולעשות את המיטב למען העסק שלך. יחד עם זאת אנחנו מבינים את האחריות שמוטלת עליך כמעסיק בדאגה אחר התנאים הסוציאליים של עובדי חברתך. זהו תחום הדורש מעקב תמידי אחר זכויות העובדים בקרנות השונות ועל כן יש לנהל את הכספים בצורה מדויקת ומקצועית.

 

כחלק מהשירות שאנו ב"קורמן ביטוח ופיננסים" מורגלים אליו אנו גם נחסוך לך המעסיק ולעובדיך זמן וכסף. הידע והמקצועיות שלנו בהתנהלות השוטפת והיום יומית וכן הכלים והידע שאנו מביאים עימנו יעזרו לכם לנהל בצורה פשוטה ויעילה יותר את התיק הפנסיוני. 

 

נדבך נוסף לניהול מערך פנסיוני הבנוי בצורה נכונה ומספק את צרכיו האישיים של העובד תורם לתחושת הביטחון של העובדים וליחסי מעסיק-עובד. ההבנה כי טיפול מתמשך ונכון בעובד הוא בעצם שירות הכרחי למעסיק, מעבר לפגישות אישיות אותם אנו מנהלים מול כל עובד ועובד תוך התאמת המוצרים על פי אפיון צרכיו האישיים של העובד, אנחנו בתבור מנהלים מערך שירותים מתקדם העונה על כל צרכיהם של העובדים וכמובן של המעסיק.

אז מה אנחנו מציעים?

  • קליטת עובד חדש - סקירת התיק הביטוחי והפנסיוני (אם ישנו).

  • מיצוי והתאמת מסלול פנסיוני אופטימלי באמצעות ניהול סיכונים אישי.

  • פגישות שירות תקופתיות - בהן יקבל העובד דוח מצב עדכני וכן טיפול שוטף עקב כל שינוי שחל במצבו תוך הקפדה על שמירת זכויות המבוטח.

  • עזיבות עבודה - טיפול מלא בעת עזיבת העבודה, פדיונות והמלצות להמשך.

  • הטבות ייחודיות - מגוון הטבות ייחודיות בתחומי הביטוח והפיננסים.

bottom of page