top of page
Senior couple hugging

ביטוח בריאות פרטי

מערכת הבריאות הציבורית אינה עומדת בעומס של כל האוכלוסייה במדינת ישראל, הביטוח הפרטי נועד לעזור במקרים בהם צריך לממן ניתוחים, תרופות שמחוץ לסל, טיפולים חדשניים ולעיתים אף זירוז בדיקות ואבחונים.

מהו ביטוח בריאות פרטי?

המערכת הרפואית בישראל אינה נותנת מענה מקיף לחברים בקופות החולים השונות. לדוגמא, במקרה של מחלה קשה, ייתכן צורך בטיפולים או בתרופות יקרות שאינן ממומנות על ידי הקופה. במקרה זה יש למצוא פתרון למימון תרופות שמחירן עלול להגיע לעשרות אלפי שקלים בחודש – ואף יותר. מבחינה כלכלית מדובר על הוצאות שרבים מהאנשים לא יוכלו לעמוד בהן.  ביטוח בריאות פרטי יכול לתת מענה ולסגור את הפער שנוצר לקבלת טיפול רפואי רחב יותר.

מהם יתרונות ביטוח זה?

ביטוח פרטי מעניק אפשרויות רבות למבוטחים ועשוי להציל חיים. ביטוח זה הכרחי ומהווה רשת בטחון כלכלית לקבלת טיפול רפואי מקיף בעת הצורך.

אחד היתרונות הבולטים בביטוח בריאות פרטי הוא המגוון הרחב של השירותים המוצעים למבוטחים, המאפשר במקרה הצורך להתאשפז ולעבור ניתוח באופן פרטי בארץ וגם בחו״ל, מה שיכול להיות רלוונטי במיוחד במקרה שמדובר על רופא מומחה למחלה ספציפית ונדירה, או כאשר מדובר בבית חולים המתמחה בטיפול בסוג מסוים של מחלה או תופעה. 

אילו מקרים מכוסים בביטוח בריאות פרטי?

חברות הביטוח השונות מציעות למבוטחים פתרונות רבים:

  • מימון תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

  • מימון השתלות בארץ ובחו״ל

  • ניתוחים פרטיים בארץ ובחו״ל

  • טיפולים מחליפי ניתוח

  • שירותי רפואה אמבולטוריים

  • בדיקות גנטיות לאפיון וטיפול במחלה

  • מימון של עלויות אשפוז

  • ועוד

לפגישת תכנון ביטוחי ללא התחייבות וללא תשלום

bottom of page