top of page
group-attractive-multiracial-laughing-businesspeople-talking-joking-sitting-chairs-light-m

ביטוח בריאות לעובדים זרים


מהו ביטוח עובדים זרים? להעלות תחת לשונית חיים ״ובריאות״

עובדים זרים שאינם תושבי הארץ זכאים לביטוח רפואי בסיסי על ידי המעסיק שלהם. הם אינם זכאים לביטוח בריאות ממלכתי ולכן אם הינך מעסיק של עובד זר, עליך לבטח את העובד בביטוח בריאות רפואי לעובד זר ולתיירים במסגרת ביטוח עובדים זרים ניתנים למבוטח שירותים רפואיים בדומה לאזרח ישראלי. ביטוח בריאות לעובד זר ניתן באמצעות סניפי שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ, עם הצגת כרטיס מגנטי ייחודי (ישנן חברות שעובדות גם עם קופות אחרות ויש חברות שמפעילות מערך שירות עצמאי)
 

?למי מיועדת התכנית

תכנית ביטוח לעובד זר מיועדת לעובדים זרים המועסקים על ידי מעסיק ישראלי בארץ. התכנית מספקת שירותים רפואיים בדומה לשירותים הרפואיים להם זכאי כל אזרח במדינת ישראל
.התכנית תואמת את הוראות הצו לביטוח רפואי לעובדים זרים

 

?מה כוללת התכנית

ביטוח רפואי לעובדים זרים כולל שירותים רפואיים הניתנים באמצעות סניפי

שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ

 • רופא כללי ורופא מומחה

 • אשפוז בבית חולים כולל חדר מיון

 • בדיקות מעבדה ובדיקות הדמיה

 • תרופות ובתי מרקחת

 • במידה והעובד אינו כשיר לעבודה עקב מחלה – כרטיס טיסה לארץ מוצאו

 • טיפולי עזרה ראשונה בשיניים

 • העברת גופה לארץ המוצא

 • פיצוי בגין מוות ונכות כתוצאה מתאונה

?מהו ביטוח רפואי לתיירים

ביטוח בריאות רפואי לתיירים ועובדים זרים הוא ביטוח בריאות שמעניק כיסוי ושירותי בריאות בסיסיים לתיירים ושוהים שאינם תושבי הארץ כמו ביקורים אצל רופא מומחה, תרופות, בדיקות ועוד. השירות ניתן למבוטחים באמצעות  קופת חולים כללית. לרשות המבוטחים מוקד שירות של קופת חולים כללית שפועל 24 שעות ביממה (ישנן חברות שעובדות גם עם קופות אחרות ויש חברות שמפעילות מערך שירות עצמאי)

 

תכנית ביטוח בריאות לתיירים מיועדת לתיירים שמבקרים במדינת ישראל

ולשוהים שאינם תושבי הארץ ומאפשרת להם ליהנות מהביקור ולקבל בשעת הצורך מענה רפואי איכותי

 

שירותים רפואיים לתיירים, הניתנים באמצעות סניפי קופת חולים כללית ברחבי הארץ

 • רופא כללי ורופא מומחה

 • בדיקות מעבדה ובדיקות הדמיה

 • תרופות ובתי מרקחת

 • שיניים - טיפולי עזרה ראשונה

 • אשפוז בבית חולים כולל חדר מיון

 • הוצאות רפואיות  

 • העברת גופה לארץ המוצא

לפגישת תכנון ביטוחי ללא התחייבות וללא תשלום

bottom of page