top of page
Woman Typing

המסלקה הפנסיונית

מסלקה פנסיונית - קליטת עובד חדש/הנפקת קוד

עובד/מבוטח יקר,

על מנת שנוכל  לטפל בתיקך הפנסיוני, עלייך לבצע הליך אימות וזיהוי אל מול המסלקה באמצעות כרטיס אשראי על שמך, הליך זה הינו מקוצר ובסיומו אנו נקבל בעזרתך את הקוד לייפוי כח. 
הבהרה: הרישום באתר המסלקה אינו כרוך בתשלום, כרטיס האשראי הנו לצורך זיהוי בלבד!
(לא ניתן לאמת זיהוי באמצעות כרטיס דיינרס)

*אם אין ברשותך כרטיס אשראי, ניתן לבצע הליך אימות וזיהוי ישירות באתר המסלקה והקוד יתקבל בדואר רשום לכתובתך האישית המעודכנת במשרד הפנים.

פניה על ידינו למסלקה מותנת בכך שהנך רשום במאגר הסוכנות ו/או בכפוף לכך שנתנה הודעת מעסיק למשרדנו אודות הצטרפותך. 

להנפקת קוד זיהוי מהמסלקה הפנסיונית לחץ פה!

לאחר הנפקת הקוד יש לשלוח את הפרטים הבאים למייל kobitab81@gmail.com

  • שם מלא

  • כתובת למשלוח דואר

  • מייל פרטי

  • טלפון נייד

  • מעסיק

  • קוד זיהוי מהמסלקה

  • צילום ת.ז. עם ספח פתוח

bottom of page